SVARVTIMMER SÖKES!

SKOGSÄGARE!

Hjälp oss att fylla virkesbilarna med svarvtimmer av gran!
Vår fabrik i Hassela går just nu för fullt och vi är
i stort behov av att fylla på svarvtimmerlagret.

Har ni granavverkning på gång så kontakta
er virkesköpare så hjälper de er.